Juniper Networks wybiera firmę Infradata jako Specjalistę ds. Wdrożeń

Juniper Networks Implement Specialist

Juniper Networks przyznał firmie Infradata prestiżowy certyfikat Specjalisty ds. Wdrożeń. Certyfikat ten został przyznany za pomyślne zakończenie szeregu wdrożeń bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony Juniper Networks, jednakże zgodnie z wytycznymi Juniper. Wcześniej Infradata został również wybrany jako Specjalista Operacyjny w Architekturze Usług Specjalnych J-Partner.

Architektura Specjalna Dostawcy Usług została zaprojektowana dla firm, które posiadają status elitarnego partnera Juniper. Infradata jest ważnym partnerem elitarnym Juniper już od kilku lat. Infradata posiada status potrójnie ważnego partnera elitarnego w obszarach zdefiniowanej wiedzy na temat Infrastruktury Dostarczania Usług, Infrastruktury Sieci Zaawansowanych oraz Zaawansowanych Systemów Zabezpieczeń.

Status Specjalisty ds. Wdrożeń firmy Juniper został nadany za wiele wybitnych realizacji oraz wieloletnie inwestycje w wiedzę na temat produktu Juniper Networks. Status ten gwarantuje również, że klienci Infradata otrzymają doskonały poziom wdrożeń realizowanych zgodnie z wygórowanymi standardami Juniper Networks.

„Już od dłuższego czasu inwestujemy w wiedzę na temat Juniper Networks. Liczni eksperci Juniper pracujący dla Infradata również przyczynili się do osiągnięcia nowego statusu” – mówi Patrick Brog, Kierownik ds. Inżynierii w Infradata. – „Certyfikat ten stanowi wyraz uznania Juniper Networks wobec naszej firmy i jednocześnie otwiera przed nami nowe możliwości dalszego rozwoju”.

Więcej informacji: Juniper Networks

Partners & references

Juniper Networks