Rozwiązania Infradata Cloud: „Tradycyjne centra przetwarzania danych nie mają już przyszłości”

Leiden, 30 listopada 2010 r. – Centra przetwarzania danych są złożone, kosztowne i nie zawsze oferują działanie na poziomie, jakiego wymaga ekonomia intensywnego przetwarzania danych. Tradycyjne metody oparte na ciągłym zwiększaniu ilości sprzętu nie zapewniają długoterminowego rozwiązania. Według firmy Juniper Networks i integratora sieciowego firmy Infradata czas na prawdziwą innowację jest zawsze odpowiedni.
Wim van Campen, Wiceprezes Regionu Europy Północnej firmy Juniper Networks: „Potrzebujemy fundamentalnie nowego podejścia na obszarze infrastruktury centrum przetwarzania danych”.

Wim van Campen, Wiceprezes Regionu Europy Północnej firmy Juniper Networks, nie pozostawia miejsca na wątpliwości: „Potrzebujemy fundamentalnie nowego podejścia na obszarze infrastruktury centrum przetwarzania danych. Konieczne jest uproszczenie, zwiększenie ekonomiczności i obniżenie kosztów produktów, a także podniesienie ich wydajności. Przy zastosowaniu tradycyjnych metod nie jest to już możliwe. Potrzebujemy prawdziwej innowacji. Tylko nowe podejście do sprawy może przynieść odmianę.”

Van Campen wskazuje na ogromny wzrost ruchu sieciowego. „Najpierw był komputer typu mainframe, który umożliwiał obciążenie sieci do ograniczonego stopnia. Później mieliśmy środowiska typu klient-serwer, które powodowały znacznie zwiększenie ruchu sieciowego. W końcu wraz z pojawieniem się ruchu internetowego nastąpiła naprawdę duża eksplozja . Obecnie obserwujemy obszerne strumienie danych, w tym z serwera do serwera i z serwerów do środowiska przechowywania danych. Wymaga to bardzo wiele od centrów danych, w przypadku których dużym problemem stają się zatory transmisji danych. Potrzebujemy konstrukcyjnych zmian na poziomie architektonicznym.”

3-2-1

Firma Juniper podjęła się wyzwania i wiosną 2010 r. wprowadziła nowe podejście do infrastruktury pod hasłem 3-2-1. „Dzięki temu dążymy do marsztuty, która ma swój początek w obecnie istniejących, trójwarstwowych sieciach – z dostępem, agregacją i rdzeniem – do środowiska dwuwarstwowej sieci z samym dostępem i rdzeniem. Naszym celem jest tylko jednowarstwowa infrastruktura, w której odbywa się wszystko. Obecnie skupiamy się na tworzeniu dwóch warstw i w procesie tym główną rolę odgrywa struktura typu Virtual Chassis. W ten sposób do sieci zostaje wprowadzona wirtualizacja. Zastosowanie struktury typu Virtual Chassis w warstwie dostępu oznacza, że agregacja nie jest już potrzebna. Oznacza to minimalizację złożoności z obniżeniem liczby interakcji z przełącznikiem o 99% w porównaniu do sieci trójwarstwowych. Oznacza to znaczną redukcję opóźnień, co skutkuje istotnie ulepszoną sprawnością działania aplikacji. Jednym konkretnym przykładem rozwiązania, jakie wprowadziliśmy w tym celu, jest seria MX, dzięki której można zaoferować 1 000 portów w jednym systemie. Jest to zatem w pełni rozwinięta konstrukcja centrum przetwarzania danych” - mówi Van Campen.

Innowacja

Według Vana Campen’a takie podejście do innowacji ma swój początek w sytuacji aktualnej dynamiki rynku. „Istnieje wiele kwestii, które wywierają bezpośredni wpływ na centrum przetwarzania danych. Mam na myśli konsolidację, wirtualizację i szybki rozwój optyki światłowodowej. Nie uda nam się rozwiązać problemu przez zwiększenie ilości skrzynek. Aby odpowiedzieć na wszystkie te zmiany, trzeba wprowadzić coś nowego. Co więcej, sieci muszą stać się bardziej elastyczne i skalowalne. Dostawcy usług będą chcieli także szybciej dostarczać swoim klientom nowe usługi.”

Praktyka

Nowa taktyka 3-2-1 stała się dla partnera Juniper'a, firmy Infradata, idealną okazją do tworzenia praktycznej propozycji opartej na opisywanej koncepcji. Nino Tomovski, Dyrektor Operacji firmy Infradata, tłumaczy: „Obserwujemy rozwój, dzięki któremu użytkownicy końcowi coraz częściej współdzielą zasoby w chmurach. Mogą to być chmury prywatne lub publiczne. Dostawcy usług mogą zaoferować usługi w chmurach bezpośrednio lub w oparciu o model hurtowy. W każdym przypadku niezbędna jest skalowalna, elastyczna i bezpieczna infrastruktura centrum przetwarzania danych, którą trzeba skonfigurować w taki sposób, aby w pełni zaspokajała wszystkie wymagania użytkowników końcowych. Opracowaliśmy kompletną koncepcję w oparciu o idee firmy Juniper i VMware dla różnej wielkości organizacji. Najważniejszymi zaletami tego rodzaju połączenia jest zastosowanie oprogramowania typu Junos jako standardowego systemu operacyjnego dla wszystkich produktów firmy Juniper oraz integracja z systemem V-Sphere firmy VMware. Zapewnia to konieczną standaryzację oraz znacznie ułatwia konserwację różnych komponentów. Nasi klienci są bardzo entuzjastycznie nastawieni do takiej kombinacji, ponieważ jedynym, co muszą zrobić, jest jednokrotna inwestycja w wiedzę, którą można zastosować do wszystkich komponentów."

Nino Tomovski, Dyrektor Operacji firmy Infradata, tłumaczy: W każdym przypadku wymagana jest skalowalna, elastyczna i bezpieczna infrastruktura centrum przetwarzania danych”.

Korzyści
Niektóre z bezpośrednich korzyści, jakie niesie ze sobą koncepcja chmury firmy Infradata to według Tomovskiego udoskonalone zastosowanie źródeł sieciowych, lepsza dostępność sieci, większa elastyczność oraz skuteczne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. „Korzyści te mają podstawową wartość natury technicznej i wspomagają oszczędzanie TCO (całkowitego kosztu własności). Koncepcja ta nadaje się jednak doskonale także do wspomagania pracy dyrektorów ds. eksploatacyjnych oraz dostawców usług, a także jest pomocna w kwestii możliwości świadczenia usług użytkownikom końcowym. Pojęcie biznesowego punktu widzenia jest dla nas jako integratora sieciowego co najmniej tak ważne, jak strona techniczna”.

Współpraca
Wim van Campen z firmy Juniper Networks podkreśla ogromne znaczenie bliskiej współpracy pomiędzy producentami a partnerami w zakresie wdrażania. „Przykładamy ogromną wagę do współpracy, ponieważ nasi partnerzy znają swoich klientów i są w stanie wspólnie zaplanować ich przyszłość. Firma Infradata dostarcza unikatowej perspektywy na tę kwestię, tworząc silną koncepcję z uwzględnieniem naszych metod konstrukcyjnych i tworzenia produktów. Fakt, że firma inwestuje w wysokiego poziomu handel wiedzą i doświadczeniem, dotyczące naszych produktów i łączy je w znajomość rynku, stanowi dla klienta dodatkowy bodziec w kierunku współpracy z takim partnerem, jakim jest firma Infradata”.