Eurofiber

Eurofiber

Eurofiber to wyspecjalizowany dostawca ciemnych światłowodów, usług Ethernet oraz usług transmisji światłowodowej w technice DWDM. Ponad 25% ruchu internetowego w Holandii przepływa za pośrednictwem sieci Eurofiber. Dla ruchu w sieci komunikacji mobilnej współczynnik ten przekracza 50%.

Leiden, 5 września 2011 r. – firma Eurofiber i integrator sieciowy Infradata rozpoczęły intensywną współpracę w oparciu o umowę o współpracy zawartą na okres pięciu lat. Infradata przejmie na siebie odpowiedzialność za dostawę, instalację, konfigurację, implementację oraz wsparcie związane z rozszerzaniem podstawowej infrastruktury w oparciu o rozwiązania firmy Juniper Networks. Zapotrzebowanie na przepustowość dramatycznie wzrosło w związku z ciągle rosnącym poziomem...