Aktualności

5 najlepszych systemów równoważenia obciążenia na 2019 rok

Pięć najlepszych systemów równoważenia obciążenia dla współczesnych firm internetowych.

W miarę przechodzenia firm na pracę w chmurze ich nową rzeczywistością staje się środowisko hybrydowe, czego rezultatem jest kompleksowa infrastruktura sieciowa od centrum danych do chmury. Inwestycje sprzętowe w centrum danych są nadal rozważane z uwagi na migrowanie aplikacji do chmury.

Równoważenie obciążenia umożliwia organizacjom opłacalne skalowanie ich operacji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dostępności i wyjątkowej wygody dla użytkownika. Tworzone są fundamenty do budowy elastycznych sieci, które odpowiadają na  zmieniające się potrzeby poprzez zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa dla wielu rodzajów ruchu i usług, w tym również aplikacji.

Stosowane są różne rodzaje równoważenia obciążenia, od przekierowania DNS do najbliższego serwera, z rozłożeniem obciążenia w obrębie lub między centrami danych. Dzięki stosowaniu najmniej wykorzystywanych, okrężnych metod i/lub wskaźników działania określonych aplikacji możliwe jest przekierowanie obciążenia i obsługa scenariuszy odzyskiwania sprawności po awarii.

Od małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, przez dostawców usług i operatorów chmur – organizacje obsługują duże i dynamicznie rosnące zbiory aplikacji o krytycznym znaczeniu, które potrzebują skalowalności i dostępności.

Wybraliśmy pięć spośród najlepszych systemów równoważenia obciążenia, które warto rozważyć na 2019 rok.

1. F5 Networks BIG-IP platforms

Działy IT wielu największych firm świata korzystają z rozwiązań F5, uważanych za wzór w zakresie równoważenia obciążenia. Systemy równoważenia obciążenia  oparte na urządzeniach zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu skalowalności i dostępności aplikacji dla firm, zarówno w środowisku fizycznym, wirtualnym, w chmurze lub przy odzyskiwaniu sprawności po awarii (DR).

BIG-IP Global Traffic Manager (GTM) to serwer DNS o wysokiej wydajności z globalnym równoważeniem obciążenia. Korzystając z metod GSLB warstwy 3 i monitorowania aplikacji, GTM umożliwia geograficzne kierowanie ruchem między wieloma centrami danych. W razie awarii centrum danych GTM kieruje użytkowników do najbliższego lub najbardziej wydajnego centrum danych.

BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) obsługuje równoważenie obciążenia warstwy 7 między serwerami, przy jednoczesnym monitorowaniu sprawności i wydajności poszczególnych serwerów w czasie rzeczywistym. Systemy równoważenia obciążenia F5 są w stanie przenosić obsługę certyfikatów SSL, co eliminuje obciążenie z serwerów webowych i przenosi je na właściwy zoptymalizowany sprzęt.

Rodzina produktów BIG-IP zawiera rozwiązanie równoważenia obciążenia na prawie każdą kieszeń i do prawie każdego zastosowania, co może być pomocne na etapie  porównywania kosztów systemów równoważenia obciążenia w obrębie linii produktów firmy oraz w stosunku do innych dostawców systemów równoważenia obciążenia.

2. Dostarczanie aplikacji i system równoważenia obciążenia A10

Linia produktów A10 Thunder ADC, obejmująca wysokiej wydajności nowej generacji  kontrolery dostarczania aplikacji nowej generacji o wysokiej wydajności, umożliwia wysoki poziom dostępności, przyspieszenia i bezpieczeństwa aplikacji klientów.

 Oferując kompletne rozwiązanie do optymalizacji aplikacji, A10 Thunder ADC (kontroler dostarczania aplikacji) przetwarza złożony zbiór funkcji równocześnie  poprzez urządzenia o najwyższej wydajności w branży. Wykorzystuje zaawansowane techniki L4-7 w celu zapewnienia dostępności serwerów, ochrony wrażliwych aplikacji i przyspieszenia dostarczania treści.

Thunder ADC dostarcza równoważenie obciążenia L4-7 i wielowarstwowe zabezpieczenie poprzez zapory aplikacji webowych i DNS, uwierzytelnianie z pojedynczym logowaniem (SSO) oraz dogłębne wsparcie dla zaawansowanego szyfrowania, łącznie z PFS/ECC o wysokiej wydajności.

Thunder ADC, zbudowany na platformie Advanced Core Operating System A10, realizuje wydajność i bezpieczeństwo aplikacji dla każdego środowiska o przepustowości do 220 GB/s w jednym urządzeniu jednomodułowym – lub przepustowości 1,7 TB/s w klastrze – oraz obsługuje najszerszy zakres zasobów, w tym środowiska fizyczne, wirtualne, bez systemu operacyjnego, dla wielu użytkowników i w chmurze.

3. Citrix ADC (dawniej NetScaler ADC)

Citrix korzysta na funkcjonalności swojej platformy jako kontrolera równoważenia obciążenia, który z pełni integruje się z ujednoliconą infrastrukturą Cisco, wykorzystując APIC Cisco (Application Policy Infrastructure Controller) do automatyzowania przydzielania i kontroli zasobów sieciowych na podstawie wymogów aplikacji i zasad dla centrów danych oraz środowisk korporacyjnych.

Zaawansowane równoważenie obciążenia serwerów L4-L7 gwarantuje, że użytkownicy aplikacji mają za każdym razem dostęp do właściwych zasobów, a inteligentne monitorowanie stale sprawdza status zasobów serwera, aby zapewnić ich gotowość do dostarczania aplikacji na żądanie.

Dodatkowo opcjonalna funkcja Global Server Load Balancing (GSLB) umożliwia organizacjom dostarczanie aplikacji dla wielu lokalizacji geograficznych i w razie awarii w  prosty sposób przekierowuje użytkowników do zapasowego centrum danych

ADC obsługuje architekturę programową, która zapewnia wydajność i skalę bez znacznego angażowania standardowych systemów sprzętowych, kasetowych lub modułowych.

4. Avi Vantage Software Load Balancer

Avi Networks to dostawca, który stara się przemodelować tradycyjny styl infrastruktury. Platforma firmy pracuje na serwerach x86, maszynach wirtualnych lub kontenerach i oferuje szereg funkcjonalności –  wszystkie z nich mają na celu stworzenie dynamicznej puli zasobów, a następnie zautomatyzowanie tych zasobów w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów.

W ramach jednego z prowadzonych testów oprogramowanie Avi Networks zrealizowało 1 milion transakcji SSL na sekundę (TPS) do jednej aplikacji webowej, automatycznie skalując usługi w ciągu zaledwie 10 minut od zera do największego natężenia ruchu, po czym nastąpiło skalowanie w dół do normalnego poziomu.

Rezultaty wydają się obalać popularny mit, według którego firmy muszą wydawać mnóstwo pieniędzy na indywidualne sprzętowe systemy równoważenia obciążenia do obsługi dużych ilości transakcji lub wysokiej przepustowości.

5. Alteon Application Delivery Controller firmy Radware

Alteon to kontroler dostarczania aplikacji nowej generacji firmy Radware (ADC) i system równoważenia obciążenia, który gwarantuje SLA aplikacji.Rozwiązanie to zapewnia kompleksowe lokalne i globalne równoważenie obciążenia dla wszystkich aplikacji webowych, mobilnych i w chmurze.

System równoważenia obciążenia Alteon łączy w sobie najlepsze możliwości dostarczania aplikacji, wiodącą wydajność SSL z obsługą wszystkich najnowszych protokołów szyfrowania oraz zaawansowane usługi dla firm wraz z obsługą bieżących wyzwań w zakresie zarządzania cyklem eksploatacji aplikacji, które mają wpływ na wydajność aplikacji webowych.

Jest to jedyny kontroler dostarczania aplikacji w branży, zbudowany od początku z myślą o zapewnieniu realizowania poziomu usług dla aplikacji. Pakiety rozwiązań równoważenia obciążenia Alteon:

  • FastView Web Performance Optimization (WPO)
  • Application Performance Monitoring (APM)
  • AppWall Web Application Firewall (WAF)
  • Authentication Gateway
  • Advanced Denial of Service (ADoS)
  • ITM / bandwidth management
  • Oraz maksymalne możliwości kompresji SSL +.

Radware oferuje szereg urządzeń sieciowych spełniających  wymogi równoważenia obciążenia. Urządzenia Radware są przystępne cenowo, skalowalne i inteligentne. Inteligentne rozwiązania doskonale sprawdzają się we współczesnych centrach danych, a Radware wprowadza liczne technologie, takie jak monitorowanie i wykrywanie sprawności, ciągłość stanu, wysoka dostępność, redundancja, przekierowanie ruchu, globalne równoważenie obciążenia, łagodzenie skutków DoS oraz znaczna optymalizacja wydajności.

Do wartych uwagi funkcji urządzeń Radware należy łatwość aktualizacji i modernizacji, usługi ukierunkowane na aplikacje i poprawa czasu reakcji aplikacji poprzez inteligentne buforowanie.

Trend: od systemów równoważenia obciążenia do kontrolerów dostarczania aplikacji (ADC)

Sprzętowe systemy równoważenia obciążenia ewoluowały wprawdzie w kierunku kontrolerów dostarczania aplikacji (ADC) poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, odciążenie usług wraz ze sprawnością dostępu do aplikacji, jednak równoważenie obciążenia nadal pozostaje centralnym elementem każdego ADC.

Przedsiębiorstwa i firmy hostingowe korzystają z urządzeń ADC do rozpraszania ruchu w celu tworzenia usług o wysokiej dostępności i realizowania scenariuszy odzyskiwania sprawności po awarii poprzez zapewnienie ochrony przed awarią w pojedynczych punktach oraz wąskich gardeł w ruchu systemowym.

ADC mogą być również pomocne w zapobieganiu atakom typu odmowa usługi i umożliwiają uprawnionym użytkownikom nieprzerwany dostęp do usług.

Obecnie stosowane są trzy kategorie wdrożeń:

  • Hardware appliances
  • Virtual appliances
  • Cloud-native load balancers.

W związku z przejściem do chmury  kontrolery ADC oparte na oprogramowaniu realizują podobne usługi i zadania, jak te obsługiwane przez sprzęt, a przy tym oferują dodatkowe funkcjonalności i elastyczność. Usługi te obejmują odciążenie SSL/TLS, buforowanie, kompresję, wykrywanie włamań i zapory aplikacji webowych. To umożliwia jeszcze krótszy czas dostarczania i większą skalowalność.

Zmienia się łatwość zarządzania, od kilku urządzeń obsługujących wiele gigabitów ruchu do dziesiątek lub setek mniejszych, programowych kontrolerów ADC. Scentralizowane zarządzanie tymi wystąpieniami jest kluczowe dla zapewnienia dostępności usług dzięki temu, że w odpowiednim czasie  zwracają uwagę na zatory w usługach.

Dzięki kontrolerom ADC organizacje mogą szybko i bezpiecznie skalować swoje usługi aplikacji  w chmurze lub w opcji on-premise , co przy prawidłowym zarządzaniu jest absolutną koniecznością dla każdej organizacji.

17 stycznia 2019

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Skontaktuj się z nami już dziś.

Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość. Nasz zespół jest gotowy na Twoją firmę.

Zostaw wiadomość +48 22 5671740 Zapytaj o wycenę

Udostępnij tę stronę:

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuuj¹c przegl¹danie tej witryny, wyra¿asz zgodê na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieæ siê wiêcej