Sprawdź jakość pracy z Infradata

Centrum kontaktów z menedżerami

Dostosowujemy rozwiązania IT do strategicznych celów biznesowych.

Skup się na swoich celach i wyzwaniach biznesowych

Jako czołowa firma w branży cyberbezpieczeństwa i sieci chmurowych, Infradata chroni przedsiębiorstwa, dostawców usług, firmy telekomunikacyjne i instytucje rządowe przed coraz bardziej niebezpiecznym środowiskiem cyfrowym. W Centrum kontaktów z menadżerami (Executive Briefing Center) naszym celem jest skupienie się na Twoich konkretnych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa i sieci oraz pomoc w dostosowaniu rozwiązań do wymagań Twojej organizacji.

Indywidualne podejście dostosowane do Twoich potrzeb

Spersonalizowany briefing dla kadry kierowniczej to wspólne doświadczenie kontaktów między Tobą, menedżerami Infradata i naszymi zespołami odpowiedzialnymi za rozwiązania. Umożliwia to kreatywne omówienie wyzwań stojących przed Twoją firmą i jej możliwości w zakresie technologii informacyjnych. Spersonalizowane zaangażowanie pomaga budować silne partnerstwo biznesowe, które z kolei pomaga osiągnąć wspólne cele i skraca czas konieczny, by pomyślnie wdrożyć rozwiązania.

Podczas briefingu dla kadry kierowniczej gwarantujemy:

  • Spersonalizowane programy ukierunkowane na konkretne cele biznesowe
  • Owocne dyskusje z menedżerami i ekspertami tematycznymi
  • Omówienie wizji, misji i strategii Infradata w odniesieniu do Twojej firmy
  • Przekonujące prezentacje produktów i rozwiązań

Menedżerowie i eksperci techniczni Infradata są gotowi omówić strategię korporacyjną wysokiego szczebla, dostarczyć szczegółowe dane techniczne i odpowiedzieć na pytania dotyczące twoich celów IT.

„Dzięki dostosowanym działaniom w naszym centrum briefingów z menedżerami będziesz uczestniczyć we wzbogacającym, opartym na współpracy doświadczeniu, które zapoczątkuje dyskusję pomiędzy menedżerami Infradata, menedżerami produktu, ekspertami w zakresie rozwiązań i klientami, w oparciu o indywidualne potrzeby Twojej organizacji”. - Nino Tomovski, CEO Infradata Group

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuuj¹c przegl¹danie tej witryny, wyra¿asz zgodê na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieæ siê wiêcej