Infradata

Informacje o firmie

Kontakt i dane firmy

Infradata Polska Sp. z o.o.

Infradata Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3
02-677 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 5671740
Email: [email protected] 

Infradata Polska Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699. Wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 PLN.

NIP: 1070021226
Regon: 145937645