O firmie Infradata

Historia naszego logo

Następna generacja cyberbezpieczeństwa i chmurowych rozwiązań sieciowych.

Odświeżone logo symbolizuje nową erę w działalności firmy Infradata. Firma dynamicznie się rozwija i przekształca, aby skutecznie dostarczać pionierskie rozwiązania i usługi na skalę globalną. Naszymi klientami są innowacyjne przedsiębiorstwa, które dzięki rozwiązaniom Infradata skutecznie odmieniają oblicze branży.

Infradata Logo

Ikona

Ikona symbolizuje współczesny świat wszechobecnej komunikacji. Strzałka skierowana do przodu oznacza szybkość, postęp i przyszłość, odzwierciedlając misję Infradata: wspomaganie klientów w szybszym osiąganiu korzyści i celów biznesowych.

Filary naszej działalności: bezpieczeństwo, chmura i sieć

Trzy punkty odpowiadają trzem fundamentalnym technologiom firmy Infradata: bezpieczeństwu, chmurze i obsłudze sieci. Infradata łączy te elementy w całość, wytyczając drogę ku bezpiecznej i wszechobecnej komunikacji w przyszłości.

Building a Secure and Connected Future.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuuj¹c przegl¹danie tej witryny, wyra¿asz zgodê na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieæ siê wiêcej