Certyfikowany partner

Arista Networks

Software-Driven Cloud Networking.

Arista daje przewagę.

Idąc śladami chmurowych prekursorów, którzy w ciągu ostatniej dekady wyznaczyli nowe kierunki dostarczania aplikacji, świat przenosi się dziś do chmury, która oferuje wszechstronne i zrównoważone możliwości. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Arista w zakresie chmur sieciowych. Nowoczesne aplikacje, takie jak media społecznościowe czy big data, nowe architektury jak wirtualizacja serwerów o dużej gęstości i systemy zapisu IP storage oraz konieczność dostępu mobilnego do wszystkich aplikacji znacznie zwiększyły wymogi wobec infrastruktury sieciowej w centrach danych.

Dlaczego warto wybrać Arista Networks

Firma Arista wywołała zamieszanie na rynku szybkich przełączników do centrów danych za sprawą dwóch głównych innowacji. Pierwszą z nich był ulepszony sieciowy system operacyjny Arista EOS® (Extensible Operating System, rozszerzalny system operacyjny), który firma zbudowała od podstaw, wprowadzając nowatorskie rozwiązania w rdzeniu. Obecnie system operacyjny Aristy, stworzony w wyniku 10 tysięcy osobo-lat wytężonej pracy programistów, składa się już z ponad 10 milionów linii kodu.

EOS jest z założenia systemem otwartym i opartym na standardach. Jego nowoczesna architektura gwarantuje większą niezawodność i umożliwia programowanie na wszystkich poziomach systemu. EOS stanowi idealną platformę dla klientów chcących zautomatyzować procesy IT przy wykorzystaniu zintegrowanych technologii od dostawców zewnętrznych dla uzyskania najlepszych w swojej klasie rozwiązań sieciowych. Do innych zalet systemu operacyjnego Aristy należą większa widoczność, szybsze rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów oraz lepszy wgląd w działanie sieci na poziomie fizycznym i wirtualnym. 

Drugim innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym na rynek przez Aristę było użycie komponentów elektronicznych merchant silicon. Wcześniejszy schemat działania w branży opierał się na pracochłonnej budowie autorskich układów ASIC ściśle sprzężonych z zamkniętym oprogramowaniem, co prowadziło do sytuacji uzależnienia od jednego dostawcy, zwiększenia kosztów produktu oraz zawężenia wyboru klienta. Porzucenie tych niepotrzebnych współzależności i powiązanego uzależnienia od jednego dostawcy leży u podłoża rozwoju sieci definiowanych programowo oraz stworzonej przez Aristę architektury Universal Cloud Networking będącej częścią szerszego modelu rozwiązań Software Driven Cloud Networking.

Obrana przez Aristę strategia wykorzystywania rozwiązań merchant silicon i oprogramowania open-source przyczyniła się do przyspieszenia tempa innowacji w obszarze sprzętu sieciowego. Ponadto, zgodnie z prawem Moore’a, rozwiązania merchant silicon, dzięki rozwojowi technologii, umożliwiają budowę nowoczesnych platform o coraz większej przepustowości i gęstości, w coraz niższych cenach.

Do korzyści oferowanych przez Aristę i jej innowacje należy zaliczyć w szczególności wykorzystywanie pełnej wydajności sieci (non-blocking), stałą międzysektorową dostępność szerokiego pasma dzięki użyciu otwartej, opartej na standardach infrastruktury sieciowej, zwiększoną gęstość, efektywność energetyczną oraz obsługę nowych standardów sieciowych, takich jak VXLAN, bez konieczności wymiany całej infrastruktury i uzależnienia od jednego producenta.

Te nowe możliwości oraz poprawa stosunku wydajności do ceny to ważny krok dla branży od ponad dwudziestu lat zdominowanej przez ograniczenia wynikające z użycia tradycyjnych, zamkniętych technologii. Arista zbudowała system operacyjny EOS, który jest w stanie obsłużyć więcej niż jedną rodzinę rozwiązań merchant silicon, co napędza dynamiczny i wszechstronny rozwój produktów w sektorze data center, z korzyścią dla obecnych i przyszłych klientów.

Twoi specjaliści Arista Networks

Nagradzana firma Infradata jest partnerem Arista Networks i specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań. Zespół Infradata ma w swoich szeregach wielu certyfikowanych inżynierów. Arista postrzega naszych pracowników jako świetnych specjalistów i ambasadorów rozwiązań Arista. Oznacza to, że Infradata może pochwalić się niezbędną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić Twoje wymagania biznesowe oraz tak zaprojektować i wdrożyć rozwiązania Arista oraz tak nimi zarządzać, aby odpowiadały one Twoim potrzebom.

Firma Infradata jest nagradzanym partnerem i dystrybutorem Arista Networks. Nasi doświadczeni inżynierowie zapewniają najwyższej klasy pomoc techniczną i mogą realizować projekty o dowolnej skali.