Zakończenie i zarządzanie cyklem życia produktów Fortinet

Lifecycle management for your Fortinet products.

Etapy zakończenia cyklu życia produktów Fortinet w infrastrukturze bazowej zarządzanej przez naszych ekspertów.

Zakończenie cyklu życia produktów Fortinet może nastąpić z wielu powodów. Może ono wynikać z potrzeb rynku, innowacji technologicznych i rozwoju technologii wymuszającego wprowadzenie zmian w produkcie. Zdarza się, że produkty po prostu starzeją się i są zastępowane przez technologię, która oferuje więcej funkcji. Mimo że jest to stała część całego cyklu życia produktu, Infradata ma świadomość, że etapy zakończenia cyklu życia często skłaniają firmy do przeanalizowania tego, jak zakończenie sprzedaży produktu i koniec jego cyklu życia wpływają na produkty Fortinet w ich infrastrukturze IT.

Naszym wspólnym celem jest sprawienie, by proces ten przebiegał jak najsprawniej i dokładne pokazanie, czego można spodziewać się podczas tego procesu. Dlatego też staramy się, by nasze usługi pomagały klientom w lepszym zarządzaniu procesem wycofywania produktów z eksploatacji. Koncentrujemy się na roli, jaką firma Infradata może odegrać w migracji na alternatywne platformy i technologie Fortinet.

Powiadomienia o zakończeniu cyklu życia produktu Fortinet

Kiedy cykl życia danego modelu produktu dobiega końca, zgodnie z polityką Fortinet , klienci informowani są o ważnych etapach tego procesu. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć jego znaczenie oraz poznać odpowiednie ramy czasowe zarządzania produktami w okresie przejściowym. Komunikaty przekazywane są w odniesieniu do każdego produktu z osobna w formie powiadomień o zakończeniu cyklu życia produktu (End of Life Notification, EOLN), które są szczególnym rodzajem powiadomienia związanego ze wsparciem dla produktu (Product Support Notification, PSN). Powiadomienia EOLN publikowane w ogólnodostępnej witrynie internetowej Fortinet.

Infradata: Partner elitarny Fortinet w zakresie procesów EoL/EoS 

Powiadomienie EOLN zawiera daty głównych etapów typowego procesu zakończenia cyklu życia produktu. Powiadomienia EOLN mogą również zawierać inne ważne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania Fortinet, np. zalecanych produktów zamiennych. Zasady i terminy podane w powiadomieniu EOLN dla danego produktu mogą różnić się od wytycznych podanych poniżej. Odstępstwa od wytycznych mogą wystąpić na przykład wówczas, gdy produkt został dodany do oferty firmy Fortinet w wyniku przejęcia innej firmy, w której obowiązywała znacząco odmienna polityka zakończenia cyklu życia produktu. Żadna z zasad polityki zakończenia cyklu życia produktu (EOL) nie może być rozumiana jako odrzucenie zobowiązania umownego firmy Fortinet dotyczącego zakończenia cyklu życia produktu w odniesieniu do określonych produktów lub klientów. Prawo klienta do jakichkolwiek usług wsparcia jest zawsze uzależnione od posiadania przez niego ważnej, wiążącej umowy o świadczenie usług wsparcia, zakupionych od Fortinet lub firmy Infradata będącej autoryzowanym sprzedawcą i specjalistą ds. usług wsparcia Fortinet.

Kontakt handlowy

Porozmawiaj z ekspertem branżowym. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość. Nasz zespół jest gotowy na twój biznes.

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Skontaktuj się z nami już dziś.

Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość. Nasz zespół jest gotowy na Twoją firmę.

Zostaw wiadomość +48 22 5671740 Zapytaj o wycenę

Udostępnij tę stronę:

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuuj¹c przegl¹danie tej witryny, wyra¿asz zgodê na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieæ siê wiêcej