Juniper Networks

Usługi zapór następnej generacji

Kompleksowe zabezpieczenia dla skutecznej ochrony przed cyberatakami.

Trwa wyścig zbrojeń między organizacjami na całym świecie a cyberprzestępcami, którzy bezustannie opracowują nowe metody ataku pozwalające przełamywać zabezpieczenia i unikać wykrycia. Skuteczność cyberataków doprowadziła do powstania czarnego rynku wartego miliardy dolarów, na którym sprzedaje się i kupuje wykradzioną firmom własność intelektualną. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów ludzkich, danych i infrastruktury organizacji wymaga rozwiązań zabezpieczających, które pozwolą dotrzymywać kroku tej eskalacji ataków.

Usługi zapory Juniper Next-Generation Firewall (NGFW) obejmują bogaty zestaw zabezpieczeń zmniejszających podatność na ataki w niezwykle trudnym środowisku. Usługi NGFW bazują na zaporach SRX i zapewniają bezpieczną pracę kluczowych aplikacji, jednocześnie uniemożliwiając przeniknięcie nawet zaawansowanego szkodliwego oprogramowania do sieci organizacji. Nasze usługi zabezpieczeń są dostępne na wszystkich platformach SRX, a ich zastosowanie pozwala ograniczać w czasie rzeczywistym podatność na ataki i zatrzymywać cyberprzestępców, aby nie dać im okazji do naruszenia zabezpieczeń.

Identyfikowanie zagrożeń ze strony aplikacji

Jednym z komponentów usług NGFW jest Juniper AppSecure — pakiet usług obejmujący głęboką analizę aplikacji i kontrolę nad ich działaniem w sieci.

Pakiet AppTrack identyfikuje aplikacje korzystające z sieci w celu określenia potencjalnego zagrożenia z ich strony i analizowania zachowań użytkowników. Informacje kontekstowe pomagają w ustaleniu, które aplikacje są dozwolone i jakie mogą się z nimi wiązać zagrożenia.
Z kolei zapora AppFW umożliwia kontrolowanie dostępu i użytkowania na podstawie zasad poprzez blokowanie dostępu do aplikacji wysokiego ryzyka i egzekwowanie zasad zdefiniowanych przez użytkownika. Źródłem cennych informacji dodatkowych są raporty dotyczące wykorzystania przepustowości sieci przez aplikacje, z możliwością ograniczania przepustowości ruchu sieciowego niedozwolonego polityką przedsiębiorstwa.

Ochrona przed atakami przenoszonymi przez sieć

Połączenie systemu zapobiegania włamaniom (IPS) firmy Juniper z rozwiązaniem Sky Advanced Threat Prevention (ATP) umożliwia kompleksowe wykrywanie zagrożeń z ochroną przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami przenoszonymi przez sieć. Dostępne funkcje natychmiast zwiększają ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem. Ochrona jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji o najnowszych podatnościach i metodach ataków. System natychmiast blokuje wykryte zagrożenia na systemach klienckich i serwerowych jeszcze na poziomie sieci, zanim mogą one wyrządzić szkody.

Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem

Choć współcześni cyberprzestępcy coraz częściej korzystają z zaawansowanych technik ataków łączonych, nie ustają również bardziej konwencjonalne ataki polegające na dostarczaniu szkodliwego oprogramowania przez wirusy lub w masowo rozsyłanych wiadomościach e-mail. Zintegrowane z naszymi platformami SRX oprogramowanie Sophos Live Protection łączy chmurową bazę reputacji z lokalną mocą obliczeniową, zapewniając szybkie reagowanie przy minimalnym obciążeniu systemów.

Ochrona WWW

Często tylko jedno kliknięcie niewinnie wyglądającego łącza dzieli użytkowników przeglądających strony internetowe od uruchomienia lub zainstalowania szkodliwego oprogramowania. Powszechną sztuczką napastników jest przejmowanie kontroli nad witrynami w celu nakłonienia użytkowników podstępem do wprowadzenia swoich danych logowania. Firma Juniper we współpracy z firmą Forcepoint stworzyła filtr adresów URL pozwalający takim atakom zapobiegać. Usługa wykorzystuje aktualizowaną bezustannie i w czasie rzeczywistym globalną bazę danych, aby chronić użytkowników przed atakami pochodzącymi ze szkodliwych adresów URL.

Eliminowanie nieuprawnionego dostępu i użycia

Każdy użytkownik w przedsiębiorstwie musi mieć dostęp do określonych aplikacji, aby mógł wykonywać swoje obowiązki. Zezwalanie użytkownikom na nieograniczony dostęp do zasobów firmowych niezależnie od zakresu obowiązków stwarza liczne zagrożenia wewnętrzne.

Nasza usługa zapory użytkownika ściśle integruje się z usługą Microsoft Active Directory (AD) i protokołem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) w celu ograniczania dostępu konkretnych użytkowników do aplikacji. Dzięki temu klienci zyskują precyzyjną kontrolę nad dostępem do aplikacji i sieci w podziale na samodzielnie zdefiniowane role, umożliwiając użytkownikom bezpieczne korzystanie z dozwolonych aplikacji.

Twoi specjaliści Juniper Networks

Infradata należy do grona elitarnych partnerów Juniper i specjalizuje się w zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa i routingu. Firma ma w swoich szeregach wielu certyfikowanych inżynierów. Juniper postrzega naszych pracowników jako świetnych specjalistów i ambasadorów rozwiązań Juniper. Oznacza to, że Infradata może pochwalić się niezbędną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić Twoje wymagania sieciowe oraz tak zaprojektować i wdrożyć rozwiązania Juniper oraz tak nimi zarządzać, aby odpowiadały one Twoim potrzebom.

Firma Infradata jest partnerem Juniper Networks. Nasi doświadczeni inżynierowie zapewniają najwyższej klasy pomoc techniczną i mogą realizować projekty o dowolnej skali.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej