Juniper Networks

Usługi Partner Advantage

Partner Juniper Elite o globalnej obecności.

Jako partner Juniper Elite ze specjalizacją w usługach pomocy technicznej zapewniamy wiedzę lokalną, zasoby, doświadczenie techniczne i zaangażowanie pozwalające zapewnić doskonałość rozwiązań sieciowych klientów.

Firma Infradata jest wyróżnionym partnerem usług pomocy technicznej Juniper i na bieżąco inwestuje w infrastrukturę usługową, zasoby ludzkie, narzędzia, edukację, certyfikaty i laboratoria.

Oferowane przez nas działania i usługi to między innymi:

 • Tworzenie rozwiązań do złożonych środowisk o znaczeniu krytycznym obejmujących produkty wielu dostawców.
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie zintegrowanych rozwiązań Juniper.
 • Wyprzedzające i prewencyjne usługi oparte na wartości.
 • Bogaty zestaw zasobów i kwalifikacji personelu.
 • Zautomatyzowany system obsługi zgłoszeń i spraw.

Oferujemy liczne usługi wnoszące wartość dodaną:

 • Interoperacyjność i łączenie systemów zaplecza, a jednocześnie specjalistyczną wiedzę na temat zgodności z przepisami i minimalizacji ryzyka.
 • Lokalne i spersonalizowane rozwiązywanie problemów oraz najszybsze wysyłanie inżynierów do interwencji lokalnych.
 • Zdolność uzyskania pełnego obrazu problemów w całej sieci.
 • Utrzymywanie lokalnych zapasów części niezbędnych do utrzymywania wymaganych umowami poziomów usług (SLA).
 • Śledzenie zasobów i zarządzanie nimi oraz tworzenie kopii zapasowych konfiguracji za pośrednictwem systemów CRM.

Infradata: partner Juniper Elite świadczący usługi specjalistyczne

Należymy do elitarnego grona globalnych firm. Jako partner Juniper Elite ze specjalizacją w usługach specjalistycznych zapewniamy wiedzę lokalną, zasoby, doświadczenie w usługach specjalistycznych i zaangażowanie pozwalające zapewnić doskonałość rozwiązań sieciowych klientów. Partnerzy Juniper świadczący usługi specjalistyczne co roku przechodzą szczegółową weryfikację, aby zapewnić najwyższy poziom wiedzy fachowej, doświadczenia i zaangażowania. Jako partner usług specjalistycznych Juniper oferujemy klientom z całego świata własne, wyjątkowe podejście do usług specjalistycznych, korzystając ze wsparcia firmy Juniper.

Oferowane przez nas działania i usługi to między innymi:

 • Doświadczeni specjaliści w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu.
 • Proaktywna ocena stanu sieci.
 • Konwersje i migracje sieci.
 • Testowanie rozwiązań koncepcyjnych.
 • Wprowadzanie i wdrażanie młodych technologii.

Oferujemy liczne usługi wnoszące wartość dodaną:

 • Produkty o stałej cenie i ustalonym zakresie.
 • Szybkie wprowadzanie produktów na rynek.
 • Wysoce konkurencyjne warunki cenowe.
 • Szybkie wprowadzanie nowych usług na rynek.
 • Minimalizacja ryzyka biznesowego podczas konwersji i wdrożeń.

Talk with an Expert

Speak with a solutions expert or architect. Give us a call or leave a message. Our team is ready for your business.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej