Kontakt

Informacje o firmie

 

Infradata B.V.

Chamber of Commerce registration at Leiden, number 28098276

NIP (VAT number):NL812557426B01
  
Nazwa banku:Rabobank
Numer rachunku:12.32.48.701
IBAN:NL83RABO0123248701

Infradata Polska Sp. z o.o.

Infradata Polska Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699. Wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 PLN.

NIP: 1070021226
Regon: 145937645