News
18 Sep 2011

Infradata podpisuje umowę partnerską z firmą A10 Networks

Leiden, 19 września 2011 r. – Integrator sieciowy, Infradata i producent A10 Networks podpisali umowę partnerską. Firma A10 Networks jest firmą pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, której działania skupiają się na dostarczaniu aplikacji i równoważeniu obciążenia sieciowego. Szczególnie wyróżniające się elementy, związane z protokołem IPv6 i równoważeniem obciążenia z bardzo wysoką wydajnością przy bardzo konkurencyjnym współczynniku cena/jakość stanowią unikatowe atuty rozwiązań firmy A10.

Dostarczanie aplikacji i rozwiązań związanych z równoważeniem obciążenia sieciowego przez firmę A10 Networks oferuje płynne wspomaganie projektów IPv4 – IPv6 dla dostawców usług, treści oraz przedsiębiorstw. Rozwiązania firmy A10 Networks uwzględniają najbardziej zaawansowane technologie związane z ochroną protokołu IPv4, współistnieniem protokołów IPv4/IPv6 lub pełną migracją protokołu IPv6:

• Large-scale NAT / Carrier Grade NAT dla przypisania kilku klientów do jednego adresu protokołu IPv4 (NAT 444)

• Dual-stack Lite (DS-Lite) dla wprowadzania sieci IPv6, które mogą obsługiwać zarówno klientów protokołu IPv4, jak i IPv6

• SLB-PT dla szybkiego sprowadzania serwerów IPv6 bez wprowadzania zmian do serwerów / zastosowań klientów

Klientami, dla których Infradata już zintegrowała rozwiązania firmy A10 Networks, są firmy Proserve, OAD i Intermax. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań firmy A10 Networks, firmy te osiągają lepsze wyniki między innymi dzięki aplikacjom ich stron internetowych, a także zyskują bardzo skalowalne rozwiązanie. Wszystko dzięki 64-bitowemu systemowi operacyjnemu firmy A10 Networks.

„Rynek dostawców usług, na którym skupia się firma Infradata, stanowi bardzo interesującą grupę docelową dla firmy A10 Networks. Jest to grupa, w której najpierw konieczne jest stawienie czoła problemowi związanemu z protokołem IPv4. Rozwiązania firmy A10 Networks doskonale zazębiają się z portfolio produktów IP I DNS firmy Infradata” - mówi Harry Driedijk, Dyrektor Handlowy w regionie Europy Północnej firmy A10 Networks. „W firmie A10 oczekujemy wiele od naszej współpracy z integratorem, firmą Infradata”.

„Dzięki redukcji adresów IPv4 oraz rozpoczęciu stosowania adresów IPv6, rozwiązania firmy A10 Networks stanowią pożądany dodatek do naszego portfolio produktów. Możemy wyeliminować niepewność naszych klientów dzięki propozycji firmy A10 Networks” - mówi Leon de Keijzer, Dyrektor Naczelny firmy Infradata.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:  A10 Networks i A10 Networks partner page