News
03 Jan 2011

Infradata redukuje swój ślad ekologiczny

Leiden, 3 stycznia 2011 r. – Infradata rozpoczęła redukcję śladu ekologicznego przez obniżenie emisji dwutlenku węgla. Dlatego też firma zdecydowała się na zastosowanie dużej ilości generujących energię paneli słonecznych na stropodachu siedziby firmy Infradata. Wpłynie to pozytywnie na ślad ekologiczny siedziby firmy.

Obciążenie węglowe stanowi miarę wpływu działalności człowieka na środowisko i jest wyrażane w ilości gazu cieplarnianego (dwutlenek węgla). Ślad ekologiczny służy wizualizacji wpływu ludzi i organizacji na przyczynianie się do zjawiska efektu cieplarnianego.

Infradata już od pewnego czasu oferuje swoim klientom ekologiczne rozwiązania sieciowe. Ekologiczne budowanie sieci polega na stosowaniu lub wybieraniu energooszczędnych technologii lub produktów sieciowych oraz, w miarę możliwości, minimalizowaniu zużycia zasobów.

Oferowanie ekologicznego sposobu budowania sieci obejmuje następujące aspekty:
- wirtualizację sieci,
- zastosowanie konsolidacji serwerów,
- aktualizację starszego sprzętu do nowszego, więcej energooszczędnego sprzętu sieciowego,
- wzrost wydajności przez zarządzanie systemowe.

„W ostatnich latach w sektorze IT wywnioskowano, że praca w warunkach przyjaznych dla środowiska stanowi konieczny wymóg. Uwzględniając relację, jaka istnieje pomiędzy dostawcami sprzętu sieciowego a dostawcami usług, uważamy, że dawanie dobrego przykładu pozostałym przez dostarczanie nie tylko ekologicznego procesu budowania sieci, ale także dostaw energii przyjaznej dla emisji CO2, ma istotne znaczenie” - powiedział Sjors Teeuwen, Kierownik ds. Marketingu w firmie Infradata. „Jeśli wspólnie zaangażujemy się w tę sprawę, możemy zarówno obecnie, jak i w przyszłości osiągnąć ogromny postęp w związku z rozwiązywaniem wielu problemów ekologicznych.”