News
10 Oct 2011

Infradata wspiera operatora Ziggo w zakresie migracji zabezpieczeń w sieci operacyjnej

Leiden, 20 lipca 2011 r. – firma Ziggo i integrator sieciowy Infradata połączyły siły w celu dokonania wymiany zapory bezpieczeństwa w sieci operacyjnej Ziggo. Po przeprowadzeniu kompleksowego procesu selekcji technicznej operator Ziggo zdecydował się na rozwiązania zapór bezpieczeństwa firmy Juniper Networks i wybrał firmę Infradata, aby odpowiadała za ich dostawę i wdrożenie.

Operator Ziggo jest krajowym dostawcą usług w zakresie mediów i komunikacji. Operator Ziggo obsługuje około 3,1 miliona gospodarstw domowych, 1,6 miliona klientów szerokopasmowego internetu, 1,9 miliona klientów telewizji cyfrowej i 1,2 miliona abonentów telefonicznych. Rynki małych i dużych przedsiębiorstw wykorzystują produkty i usługi takie jak telefonia, transmisja danych i możliwości związane z płatnościami elektronicznymi. Obszar usług – z silnie regionalną podstawą – jest rozpowszechniony na całym terytorium Holandii.

W związku z rosnącą konkurencją i dynamiką na rynku panującej na rynku kablowym, dostawcy tacy jak firma Ziggo są z jednej strony zmuszeni do podnoszenia poziomu swoich usług, jednocześnie wprowadzając na rynek nowe usługi. Operator Ziggo intensywnie współpracuje z firmą Infradata na obu tych poziomach. Obie strony wyróżnia czynne powiązanie zarówno w odniesieniu do odprowadzania usług Business Internet Plus firmy Ziggo, a także na obszarze optymalizacji zabezpieczeń w obrębie sieci operacyjnej.

Według Pietera Vogelaar, Dyrektora Handlowego firmy Infradata: „Zarówno zespoły projektowe firmy Ziggo, jak i firmy Infradata wykonały doskonałą pracę. Wyraźnie jasny jest również fakt, że dostawcy kablowi muszą ponownie rozważyć sposób udoskonalenia pewnych aspektów ze względu na dynamikę panującą na rynku kablowym. Miło jest nam obserwować tak proaktywną postawę firmy takiej jak Ziggo".

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Ziggo and Juniper Networks