Partner
Radware

Firma Radware (NASDAQ: RDWR) to globalny lider w zakresie tworzenia aplikacji i rozwiązań bezpieczeństwa aplikacyjnego dla centrów danych w modelach wirtualnych i w chmurze. Wielokrotnie nagradzana oferta produktów tej firmy gwarantuje pełną odporność dla zastosowań o kluczowym znaczeniu, maksymalną wydajność informatyczną oraz pełną elastyczność biznesową. Rozwiązania Radware sprawdzają się m.in. w takich obszarach, jak: ochrona przed atakami DDoS, ataki wolumetryczne, ataki aplikacyjne.

Rozwiązania firmy Radware pracują już u ponad 10 000 klientów i operatorów na całym świecie, umożliwiając im szybkie adaptowanie się do wyzwań rynkowych, utrzymywanie ciągłości biznesowej oraz osiągnięcie maksymalnej produktywności przy jak najniższych kosztach..

Strategia Business-Smart Data Center firmy Radware bazuje na założeniu, że firma Radware oferuje Państwu konkretne zintegrowane rozwiązania, które uproszczą inicjatywy informatyczne.

KONSOLIDACJA OŚRODKA DANYCH

• Gwarancja dostarczania aplikacji użytkownikom w dowolnym czasie i miejscu

• Stały komfort pracy użytkownika i szybki czas reakcji

• Eliminacja ryzyka podczas planowania wydajności dla nieprzewidywalnych ilości skonsolidowanego ruchu dzięki skalowalności i rozliczaniu w miarę przyrostu potrzeb

KONWERGENCJA

• 100% czasu pracy aplikacji współpracy oraz VOIP bez awarii

• Mniejsze koszty infrastruktury VOIP

• Ochrona przed zagrożenia bazującymi na protokole SIP

WIRTUALIZACJA

• Gwarancja komfortu pracy użytkownika dzięki dynamicznej alokacji zasobów

• Gwarancja dostarczania aplikacji wirtualnych i ciągłości biznesowej

• Precyzyjne zarządzanie mechanizmem planowania wydajności

PRACA W CHMURZE

• Dynamiczna optymalizacja zasobów, zarówno lokalnie, jak i w chmurze

• Prosta integracja usług chmurowych z aplikacjami centrum danych

• Gwarancja ciągłości działania aplikacji hostowanych lokalnie i w chmurze

BEZPIECZEŃSTWO

• Kompleksowa odporność sieci

• Ochrona przed dotychczasowymi zagrożeniami

• Ochrona przed nowymi zagrożeniami: zorganizowana przestępczość, ataki skierowane w strefy nierozpoznane dotąd jako słabe punkty, ataki występujące po raz pierwszy („zero-minute”)

ARCHITEKTURA ZORIENTOWANA NA USŁUGI (SOA)

• Gwarancja dostarczania aplikacji w modelu SOA

• Stabilizacja czasu reakcji aplikacji w modelu SOA

• Eliminacja zagrożeń dla usług WWW i XML

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CZASIE RZECZYWISTYM

• Gromadzenie informacji o zdarzeniach o znaczeniu krytycznym do potrzeb analizy i podejmowania działań

• Koordynacja zachowań sieciowych z zebranymi zdarzeniami biznesowymi

• Przydział zasobów aplikacyjnych i dostępu dla użytkowników na podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym

GREEN IT

• Mniejsze zużycie energii

• Maksymalna możliwa wydajność energetyczna

• Mniejsza ilość posiadanego sprzętu

eśli zainteresowaliśmy Cię usługami Infradata dotyczącymi rozwiązań F5 dla swojej sieci, skontaktuj się z nami pod numerem +48 (22) 567 17 40  lub mail: info@infradata.pl