Referencje

 

RoutIT

Company

RoutIT to autonomiczny i w pełni niezależny dostawca infrastruktury aplikacyjnej (Application Infrastructure Service Provider - AISP), oferujący szereg usług internetowych, intranetowych, łącznościowych i komunikacyjnych. RoutIT od konkurencji rynkowej odróżnia pośredni model sprzedażowy oparty na sieci partnerów.