Rozwiązania

Centra Przetwarzania Danych (ang. Data Centers)

Każdy nowoczesny dostawca usług internetowych, czy to będzie portal, firma hostingowa, czy dostawca aplikacji „z chmury” (ang. cloud provider), opiera swoją działalność o właściwie zbudowane Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Charakteryzuje się ono wysokim poziomem bezpieczeństwa, jak również infrastrukturą, która umożliwia elastyczną i szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku.

W sercu nowoczesnego CPD znajduje się zwirtualizowana infrastruktura serwerów, oraz współpracująca z nią infrastruktura sieciowa, w sposób przeźroczysty i bezpieczny łącząca wszystkie zasoby w CPD.

Infradata posiada doświadczenie i rozwiązania pozwalające jej na projektowanie infrastruktury sieciowej w CPD z uwzględnieniem powyższych potrzeb. Projektujemy infrastrukturę CPD w taki sposób, aby była wydajna, łatwa do rozbudowy, oraz minimalizowała narzut administracyjny związany z dostosowywaniem jej do ciągle ewoluującej infrastruktury serwerowej. Posiadamy też w swojej ofercie najbardziej wydajne i najnowocześniejsze firewall’e aplikacyjne, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć zasoby CPD zarówno od świata zewnętrznego, jak i potencjalnych ataków od wewnątrz.

Kolejnym aspektem zyskującym na znaczeniu, staje się łączenie zasobów wielu rozdzielonych geograficznie CPD, czy to z racji mechanizmów „Disaster Recovery”, czy też aby zoptymalizować dostęp do zasobów przez rozproszonych geograficznie Klientów. Infradata posiada w swojej ofercie rozwiązania, które pozwalają skutecznie łączyć takie rozproszone CPD, bądź zapewnić właściwy rozkład ruchu pomiędzy nimi.