Rozwiązania

Operatorzy telekomunikacyjni

 

Głównym obecnie wyzwaniem tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych jest poradzenie sobie z malejącymi przychodami z świadczenia usług głosowych, jak również skuteczna odpowiedź na potrzeby Klientów, oczekujących coraz większej przepustowości łączy, za coraz niższą cenę.

Aby to osiągnąć, operatorzy muszą, z jednej strony, inwestować w wysokowydajne i optymalne kosztowo sieci szkieletowe i agregacyjne, z drugiej, konsolidować na nich jak najwięcej usług, takich jak: głos, dane, czy wideo. Zwiększa to nacisk na niezawodność tak zaprojektowanej sieci, jak również na występujące w niej mechanizmy kontroli i priorytetyzacji ruchu.

Infradata posiada w swoim portfolio rozwiązania adresujące powyższe potrzeby. Możemy Państwu pomóc w migracji szkieletu sieci do rozwiązań 100G minimalizujących koszty transportu danych, czy też zaproponować interesujące rozwiązania do budowy wydajnej warstwy agregacyjnej i dostępowej opartej o technologię Carrier Ethernet, czy DWDM.

Współpracujemy również z naszymi Klientami w tworzeniu rozwiązań, w oparciu, o które, operatorzy mogą stworzyć nowe usługi, bądź zwiększyć atrakcyjność już istniejących, tym samym minimalizując negatywne skutki spadku przychodów z usług głosowych.