Technologia

Eksperci w Next Generation Mission Critical

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani technologią nie wymienioną poniżej, prosimy o kontakt z Infradata Polska pod numerem telefonu +48 (0) 22 5671 740 lub mailem info@infradata.pl

Software Defined Networking (SDN)

Programowalna sieć komputerowa ( SDN ) to nowe podejście do projektowania, wdrażania i zarządzania sieciami. Podstawową koncepcją SDN jest centralny system sterujący siecią który optymalnie odeseparowuje warstwę kontrolną od warstwy transportowej. Przeczytaj wszystko o Software Defined Networking.