Usługi

Usługi finansowe

We współpracy z wybraną instytucją finansową Infradata jest w stanie zaoferować możliwość najmu bądź długoterminowej dzierżawy sprzętu sieciowego na bazie leasingu operacyjnego lub finansowego. Jako dostawca usług internetowych czy też operator telekomunikacyjny zarabiasz na ogół na bazie miesięcznego abonamentu. Nie ma nic wygodniejszego niż płatność za dostarczone rozwiązanie również na tej samej bazie miesięcznej.

Zapewniamy ponadto naszym Klientom możliwość wypożyczenia sprzętu do testów na kilka tygodni lub miesięcy.