Usługi

Usługi integracyjne

Nasi certyfikowani inżynierowie systemowi posiadają wysoki poziom kompetencji w zakresie wdrożeń technologii sieciowych, w tym wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Wiedza techniczna jest bardzo ważnym ale nie jedynym gwarantem sukcesu wdrożenia. Ogromne znaczenie ma dobór właściwej metodologii prowadzenia projektu, tym bardziej w przypadku specyfiki sieci operatorskich. Dlatego też zawsze działamy w oparciu o wcześniej przygotowany i uzgodniony z Klientem projekt techniczny i wypracowany plan wdrożenia. Projekt techniczny przygotowywany przez nas zawierał będzie następujące elementy składowe:

  • HLD – (High Level Design) koncepcja techniczna;
  • LLD – (Low Level Desing) szczegółowy projekt sieci;
  • SRS – (Site Requirements Specification) specyfikacja wymagań technicznych dla lokalizacji;
  • NSP – (Network Staging Plan) plan instalacji testowej;
  • NIP – (Network Implementation Plan) plan wdrożenia sieci;
  • Testy odbiorcze w sieci produkcyjnej;

Infradata bierze pełną odpowiedzialność za realizację wdrożenia i jego finalny sukces. Każde wdrożenie kończymy szkoleniem dla administratorów NOC i przekazaniem Klientowi dokumentacji powykonawczej. Świadczymy usługi utrzymaniowe SLA dostosowując się do potrzeb naszych Klientów.

Infradata posiada ogromne doświadczenie we współpracy z AMS-IX. Zapewniamy maksimum korzyści Klientom, którzy wybrali nas do realizacji usługi podłączenia do AMS-IX.