Technologia

Eksperci w Next Generation Mission Critical

Bezpieczeństwo sieciowe

Bezpieczeństwo sieciowe to zbiór technik i technologii umożliwiających ochronę sieci, usług i infrastruktury przed atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do zbioru tego należą technologie, takie jak firewalle, IDP (IPS), Anty SPAM & Virus Firewalls, SSL VPN, analiza zachowania sieci (Network Behaviour Analysis - NBA), Session Border Controllers oraz Application Layer Geteway.

Jeśli zainteresowani jesteście Państwo zagadnieniami związanymi z powyższym tematem prosimy o kontakt z Infradata Polska pod numerem telefonu  22 5671740 lub mailem info@infradata.pl.