Bezpieczny dostęp zdalny

Prosty i bezpieczny dostęp do aplikacji i pulpitów z dowolnego miejsca.

Liczba aplikacji chmurowych używanych w pracy rośnie lawinowo, a wszyscy ich użytkownicy, w tym klienci, partnerzy i pracownicy wewnętrzni, oczekują możliwości łączenia się z nimi w każdej chwili, z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Utrzymywanie produktywności i konkurencyjności we współczesnym środowisku biznesowym wymaga zapewnienia nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do sieci i zasobów organizacji.

 Niezależnie od rodzaju udostępnianych zasobów — sieci przewodowych i bezprzewodowych, aplikacji chmurowych, urządzeń IoT i innych — konieczne są zabezpieczenia zapobiegające dostępowi złośliwego oprogramowania, szkodliwych witryn internetowych i nieautoryzowanych użytkowników do zasobów fizycznych i wirtualnych organizacji. Co ważne, dążenie do tego celu nie może negatywnie wpływać na elastyczność ani wygodę obsługi.

Kluczowe wyzwania

 • Szczegółowa widoczność znanych i nieznanych urządzeń w sieci.
 • Ochrona wrażliwych systemów i danych przed urządzeniami nieautoryzowanymi lub niespełniającymi wymagań.
 • Bezpieczna kontrola dostępu do sieci przy minimum ręcznych interwencji.
 • Zgodność z wymogami ustawowymi.
 • Umożliwienie gościom i pracownikom używania własnych urządzeń w sposób łatwy i bezpieczny.
 • Skuteczne zarządzanie prywatnymi urządzeniami pracowników (BYOD), urządzeniami IoT i urządzeniami potencjalnie niebezpiecznymi.

W przeszłości korzystanie z korporacyjnych sieci VPN nie było dla użytkowników wygodne. Dopiero wprowadzenie sieci VPN z szyfrowaniem SSL pozwoliło użytkownikom cieszyć się szybkim i bezpiecznym dostępem mobilnym do zasobów przedsiębiorstwa. Obecnie użytkownicy korzystają w pracy z różnorodnych urządzeń i oczekują płynnego i jednolitego działania systemów niezależnie od urządzenia i lokalizacji, co spowodowało w ostatnich latach wzrost złożoności środowisk VPN.

Koniecznością dla organizacji staje się również zwiększanie przejrzystości zabezpieczeń w sieciach przewodowych i bezprzewodowych, na przykład w celu określania, czy użytkownik łączy się z siecią z urządzenia służbowego, czy prywatnego, oraz sprawdzania, czy urządzenie nie zostało zaatakowane.

Niezbędne rozwiązania mogą stanowić element wewnętrznych systemów kontroli dostępu, dzięki czemu granice sieci są wyznaczane przez tożsamości użytkowników. W takim modelu stosowane są zasady odpowiadające konkretnemu użytkownikowi, a dostęp jest ograniczony tylko do zasobów niezbędnych temu użytkownikowi do wykonywania obowiązków. Zasady można stosować niezależnie od miejsca lub dodatkowo uzależniać je od używanego urządzenia lub lokalizacji użytkownika.

Nasze rozwiązanie: najlepsze praktyki Infradata

Przy definiowaniu zdalnego dostępu dla pracowników i partnerów zawsze warto mieć na uwadze najlepsze praktyki w tym zakresie. Oznacza to tworzenie zasad firmowych dla urządzeń, aby określać, które urządzenia mogą uzyskiwać dostęp do zasobów firmy, kontrolować instalację oprogramowania przez użytkowników i definiować minimalne wymagania dotyczące punktów końcowych, na przykład minimalne wymagane oprogramowanie zabezpieczające.

Specjaliści Infradata wspomagają klientów w zdefiniowaniu rozwiązania zdalnego dostępu optymalnie dopasowanego do potrzeb firmy i opartego na sprawdzonych dostawcach i technologiach. Ponieważ istnieje obecnie wiele metod zdalnego łączenia się z zasobami przedsiębiorstwa, zasady dostępu zdalnego muszą stanowić integralną część architektury zabezpieczeń.

Rozwiązania zdalnego dostępu Infradata można rozbudować o funkcje zabezpieczeń zapewniające widoczność i kontrolę urządzeń, a zarazem pozwalają koordynować reagowanie na zagrożenia w skali całego systemu obejmującego dostęp przewodowy i bezprzewodowy w sieciach kampusowych, centrum danych i chmurze.

 • Nasze rozwiązanie do bezpiecznego dostępu zdalnego stanowi integralną część naszej serii rozwiązań do zarządzania dostępem i tożsamością, która obejmuje:
 • bezpieczny dostęp z dowolnej lokalizacji,
 • bezpieczeństwo dostępu mobilnego i BYOD,
 • kontrolę dostępu do sieci,
 • gościnny dostęp do sieci,
 • szybkie tworzenie nowych użytkowników,
 • egzekwowanie zgodności punktów końcowych,
 • niezależność od typu sieci,
 • jednokrotne logowanie.

Korzyści

 • Większa widoczność urządzeń uzyskujących dostęp do zasobów firmowych i lepsza kontrola nad nimi.
 • Prostsze świadczenie usług zarządzania dostępem zdalnym.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 • Swoboda wyboru spośród sprawdzonych rozwiązań dostępu zdalnego oferowanych przez czołowych dostawców.
 • Integracja rozwiązania dostępu zdalnego z szerszą architekturą zabezpieczeń.
 • Mniejsze ryzyko projektowe dzięki przetestowanym i certyfikowanym rozwiązaniom firmy Infradata.
 • Możliwość korzystania z najlepszych praktyk firmy Infradata w zakresie bezpiecznego dostępu zdalnego.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej