SDN NFV

Przenoszenie sieci do chmury.

Wzrost objętości danych, presja konkurencji, rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane usługi dostępne na żądanie — wszystko to sprawia, że dostawcy usług i przedsiębiorstwa muszą balansować między ograniczaniem kosztów a maksymalizacją swojej siły przebicia.

Technologie SDN/NFV obiecują rozwiązanie tych problemów, ale kluczowym następnym krokiem jest pełne wykorzystanie komercyjne powstających usług zwirtualizowanych i zapewnienie ich gotowości operacyjnej do działania w dużej skali i z wieloma partnerami.

Wirtualizacja sieci i usług to już nie tylko ogólna koncepcja — to konieczność biznesowa, której urzeczywistnienie wymaga skutecznych metod transformacji, sprawdzonych technologii i rozwiązań gotowych sprostać wymogom dynamicznego rynku.

Automatyzacja i koordynacja sieci to proces automatyzowania czynności konfiguracyjnych, administracyjnych i operacyjnych w infrastrukturze sieciowej. Odpowiednie połączenie narzędzi, technologii i procesów pozwala automatycznie uruchamiać i organizować rutynowe czynności związane z zarządzaniem siecią organizacji, które tradycyjnie wykonywano ręcznie.

Firma Infradata jest pionierem w dziedzinie automatyzacji sieci i może się pochwalić bogatym doświadczeniem zarówno w wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV), jak i w tworzeniu sieci definiowanych programowo (SDN). Stworzona przez firmę Infradata platforma koordynacji NFV o nazwie nuQulus obsługuje rozwiązania różnych dostawców, a jej wykorzystanie pozwala skrócić czas udostępniania nowych usług z wielu godzin (a niekiedy i tygodni) do kilku minut.

Przekonaj się, w jaki sposób automatyzacja i koordynacja obsługi sieci może odciążyć zasoby wewnętrzne i skrócić czas oczekiwania na korzyści z inwestycji.

Sieci definiowane programowo (SDN)

Wprowadzenie sieci definiowanych programowo (SDN) stanowi kluczowy element transformacji od sztywnych konfiguracji sieciowych do elastycznej i skalowalnej infrastruktury, jakiej wymaga współczesne centrum danych. Jest to etap ewolucji technologii sieciowych przenoszący je w epokę chmurową.

Zastosowanie takiego podejścia pozwala stworzyć warstwę abstrakcji ukrywającą funkcje niskopoziomowe i umożliwia administratorom dynamiczne, programowe sterowanie strukturą i działaniem sieci za pośrednictwem otwartych interfejsów. Rozdzielenie systemu podejmującego decyzje dotyczące przesyłania danych (kontrolera sieci SDN, czy inaczej płaszczyzny sterowania) od systemów niższego poziomu faktycznie kierujących ruch do wybranego systemu docelowego (płaszczyzny danych) umożliwia organizacjom dostarczanie usług w dowolnie wybranym miejscu sieci, bez ograniczeń wynikających z fizycznych połączeń serwerów i innych urządzeń sieciowych.

Wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV)

Wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV) umożliwia organizacjom wirtualizowanie usług sieciowych tradycyjnie realizowanych przez dedykowany sprzęt. Celem wirtualizacji NFV jest oddzielenie funkcji sieciowych od specjalistycznego sprzętu, aby umożliwić hostowanie usług sieciowych w maszynach wirtualnych. Dzięki temu administratorzy sieci mogą budować łańcuchy usług bez konieczności instalowania i konfigurowania osobnych urządzeń sieciowych, co ogranicza potrzeby nadmiernego przydzielania zasobów w centrach danych i wydatnie zmniejsza koszty kapitałowe i operacyjne.

Gdy można dynamicznie przenosić i przydzielać maszyny wirtualne w odpowiedzi na potrzeby aplikacji i wymaganą przepustowość, dział IT może sprawniej skalować usługi i szybciej reagować na zapotrzebowania biznesowe. Ważną korzyścią jest też ogromny wzrost produktywności i efektywności personelu.

Kontakt handlowy

Porozmawiaj z ekspertem branżowym. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość. Nasz zespół jest gotowy na twój biznes.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuuj¹c przegl¹danie tej witryny, wyra¿asz zgodê na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieæ siê wiêcej