Usługi budowy Security Operation Center

Do prawidłowego działania SOC oprócz odpowiednich narzędzi, niezbędne są również procedury reagowania na wykryte incydenty

Dziś koniecznością dla firm staje się budowa struktur Security Operation Center (SOC). W działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo musi pracować wyszkolona kadra, zbierająca i analizująca informacje z różnych źródeł.

W ramach usług analitycznych proponujemy Państwu tworzenie:

 • Zestawu usług obsługiwanych przez SOC.
 • Katalogu zdarzeń analizowanych przez SOC.
 • Wymagań kadrowych i technologicznych na obsługę systemu.

Wsparcie przy wdrożeniu SOC realizujemy w oparciu o metodykę SUOPT – Super Optimal SOC. Analizę wykonujemy dla pięciu obszarów krytycznych dla organizacji:

 • Strategia organizacji i jej zgodność z procedurami obowiązującymi w SOC.
 • Katalog wymaganych usług realizowanych przez SOC.
 • Określenie wymagań dotyczących prawidłowej obsługi SOC.
 • Opracowanie procesów i procedur oraz wpisanie ich w dotychczas obowiązujące zasady funkcjonowania organizacji.
 • Określenie niezbędnych narzędzi i technologii dla wymaganej funkcjonalności SOC.

Tworzenie zespołu CERT

Wspólnie z naszym partnerem biznesowym proponujemy przygotowanie koncepcji stworzenia zespołu bezpieczeństwa typu CERT (ang. Computer Emergency Response Team) reagującego na zagrożenia bezpieczeństwa IT, jego utrzymania i dalszego rozwoju.

Usługa tworzenia takiego zespołu bazuje na metodologii opracowanej przez Centrum Koordynacyjne CERT (CERT CC), wspartej najlepszymi praktykami publikowanymi przez ENISA (European Network Information Security Agency) oraz na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników.

 
Zalety posiadania komórek SOC

 • Systematyzuje wiedzę o incydentach bezpieczeństwa IT w organizacji.
 • Pozwala na precyzyjne określenie kompetencji, zakresu usług i obszaru działania SOC.
 • Tworzy zasady profesjonalnej współpracy z partnerami zewnętrznymi i merytorycznej wymiany informacji.
 • Podnosi rangę organizacji oraz zwiększa zaufanie współpracujących i potencjalnych partnerów.
 • Jest koniecznością dla firm dbających o bezpieczeństwo swojej sieci i przetwarzanych informacji.

Świadczymy również usługi szkoleniowe realizowane przez naszą firmę i współpracujących z nami partnerów.

Kontakt handlowy

Porozmawiaj z ekspertem branżowym. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość. Nasz zespół jest gotowy na twój biznes.

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Skontaktuj się z nami już dziś.

Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość. Nasz zespół jest gotowy na Twoją firmę.

Zostaw wiadomość +48 22 5671740Zapytaj o wycenę

Udostępnij tę stronę:

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kontynuuj¹c przegl¹danie tej witryny, wyra¿asz zgodê na stosowanie przez nas plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieæ siê wiêcej